Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Grafische Vakpers, Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die De Grafische Vakpers aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Grafische Vakpers en de gebruiker. De Grafische Vakpers behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Iedereen die zich aanmeldt op het portal verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van De Grafische Vakpers: huisregels, cookiebeleid en privacyverklaring.

Huisregels

De Grafische Vakpers-portal brengt eigen content: vaak zelf geproduceerd, soms door ons elders geselecteerd of op ons verzoek door anderen vervaardigd. We werken volgens de code voor de journalistiek van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, zoals vermeld op de website van NVJ.

We publiceren de content op www.degrafischevakpers.nl op eigen initiatief en zonder direct commercieel belang. De inhoudelijke koers is onafhankelijk en wordt ook niet gestuurd door inkomsten uit banners of advertenties van derden.

Account

De Grafische Vakpers vraagt iedere bezoeker een profiel aan te maken op basis van feitelijk juiste informatie, zoals de eigen naam, huidige functie, en geldige contactgegevens. Zo leren we elkaar wat beter kennen, kunnen we kennis delen, elkaar beter informeren en een community opbouwen. Het profiel is persoonlijk en inloggegevens mogen niet worden gedeeld met anderen.
De profielinformatie wordt door De Grafische Vakpers niet ongevraagd gedeeld met derde partijen en ook niet met andere bezoekers. Als je je profiel wilt aanpassen kun je een mail sturen naar graficus@devakpers.nl.

Licentie

Openbaar reageren op artikelen kan alleen onder eigen naam – anonieme reacties worden niet geplaatst. Voor openbare reacties gelden normale fatsoensregels en reclame-uitingen worden niet op prijs gesteld: de redactie behoudt steeds het recht reacties te kuisen, te verwijderen of te weigeren.

Voor content die je deelt (bijvoorbeeld in een reactie op een artikel) geef je De Grafische Vakpers een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals teksten, beeldmateriaal, illustraties en andere creaties) van De Grafische Vakpers zitten rechten van intellectueel eigendom. Het openbaar maken of anderszins exploiteren van delen van De Grafische Vakpers is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Voor gebruik van content kun je contact opnemen via graficus@devakpers.nl.

Lidmaatschap

Toegang tot de portal van De Grafische Vakpers is voor bezoekers, na aanmelding, kosteloos. Mogelijk komt hier ooit verandering in. Geregistreerde bezoekers worden hierover tijdig geïnformeerd.
De Grafische Vakpers werkt voortdurend aan het optimaliseren van de opbouw en inrichting van de portal. De aanmeldprocedure wordt mogelijk verder verfijnd: De Grafische Vakpers kan hierbij om nadere informatie van (aangemelde) gebruikers vragen of gebruikers de toegang ontzeggen. De Grafische Vakpers is daarbij geen toelichting verschuldigd. Bij ontzegging van toegang slaan we je gegevens niet op.

Uiteraard stellen we je opmerkingen en suggesties zeer op prijs!

Cookies

De Grafische Vakpers gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken de werking van bepaalde onderdelen van de website mogelijk en geven ons inzicht in hoe de website wordt gebruikt. Bijvoorbeeld hoe vaak een pagina is bezocht. Met deze informatie verbeteren wij onze website. Je privacy blijft daarbij beschermd. Wij geven de informatie niet aan andere organisaties. Voor het plaatsen van deze cookies hoeven we je geen toestemming te vragen.

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Hierdoor kunnen wij structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Deze statistieken en overige rapportages zijn geanonimiseerd en herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken deze cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
 • De gebruikte browser (zoals Internet Explorer of Firefox).
 • Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Alleen wij bekijken deze gegevens. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics, een programma dat het websitebezoek meet met cookies. Om je privacy te waarborgen hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, ‘Gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Een opt-outmogelijkheid voor Google Analytics kun je hier downloaden.

Wij zullen deze cookieverklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. De meest actuele cookieverklaring vind je altijd op www.degrafischevakpers.nl.

Privacyverklaring

De Grafische Vakpers maakt gebruik van de nodige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Je persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. De Grafische Vakpers maakt bij het aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van De Grafische Vakpers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via graficus@devakpers.nl. Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam
 • Aanspreekvorm
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsactiviteit
 • Je specialisme
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

De informatie op onze website is niet leeftijdsgevoelig, maar we hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via graficus@devakpers.nl, dan verwijderen wij deze informatie. E-mailadres De Grafische Vakpers gebruikt met jouw toestemming je e-mailadres voor het opt-in-aanmeldingssysteem en om je een nieuwsbrief te kunnen toezenden en te informeren over evenementen, meet-ups, publicaties en soortgelijke activiteiten. Wij kunnen geanonimiseerd meten in hoeverre de nieuwsbrieven geopend worden. Je kunt je uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

​Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, neem dan contact op met ons via graficus@devakpers.nl. De Grafische Vakpers kan je hierbij om meer informatie vragen om je identiteit vast te stellen.

​Wijzigingen privacyverklaring

De Grafische Vakpers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring als nieuwe ontwikkelingen dit nodig maken. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.degrafischevakpers.nl.

Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen:

De Grafische Vakpers

Ed Boogaard en Alex Kunst
Koelmalaan 350
1812 PS Alkmaar

Postadres:

Lyceumstraat
Nederland
Website: https://degrafischevakpers.nl
Email: graficus@devakpers.nl
Telefoonnummer: +31651865919

Versie 1 – 30 december 2020

Voor vragen m.b.t. Stichting Kennis van Zaken

Telefoonnummer: +31637620008